Vergoedingen

Per 1 januari 2023 heeft MV psychologie & coaching contracten met: CZ, VGZ,  Menzis, DSW, OWM zorg en zekerheid, ONVZ, ASR en Zilveren Kruis
Zie hieronder voor meer informatie over zorgverzekering en eigen risico.

Zorgprestatie model

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingegaan. in het menu, vergoedingen vind meer informatie.

Zorgverzekering

Wil je aanspraak maken op vergoeding vanuit de zorgverzekering, dan is het belangrijk dat je een doorverwijzing hebt van de huisarts. Veel huisartsen werken samen met een Praktijkondersteuner voor de GGZ, de POH-GGZ. Zij bepalen of er een vermoeden is van een psychische stoornis (een diagnostische classificatie volgens de DSM-IV, het handboek voor psychische aandoeningen). Wanneer zij dit vermoeden hebben en ze behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, verwijzen zij je door naar een psycholoog. 

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt met MV psychologie & coaching bepalen we samen op basis van de informatie van de huisarts en jouw verhaal, wat er met je aan de hand is en waar we aan gaan werken. Als er sprake is van een diagnostische classificatie volgens de DSM IV (zoals een depressie of een angststoornis of trauma) en die valt onder de zorgverzekeringswet, dan wordt je behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Vallen je klachten onder aanpassingsproblemen, fobieën of werkgerelateerde problemen dan valt dit NIET onder de zorgverzekeringswet maar onder overige zorg (OZP genoemd). Deze zorg wordt, zoals de naam al doet vermoeden, niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars (soms wel vanuit een aanvullende verzekering) en moet je dus zelf betalen. Neem vooraf contact op met je zorgverzekering.

Bij sommige verzekeraars kun je een vergoeding krijgen uit een aanvullende verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit, vraag dit na bij je zorgverzekeraar. Let op: Wanneer MV psychologie & coaching een contract heeft met jouw zorgverzekering worden de kosten voor de verzekerde zorg, vergoed. De rekening wordt maandelijks rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar gestuurd. Wanneer MV psychologie & coaching GEEN contract heeft met jouw zorgverzekeraar dan krijgt je zelf maandelijks de rekening, die je zelf moet betalen aan MV psychologie en die je daarna kunt indienen bij je zorgverzekering. Je krijgt dan een deel vergoed afhankelijk van het tarief dat je zorgverzekeraar daarvoor heeft vastgesteld en het soort polis dat je hebt. Bij twijfel bel en mail je zorgverzekeraar.

Kind en Jeugd

Kind en Jeugd Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en is de gemeente verantwoordelijk geworden voor het volledige aanbod van jeugdhulp. Dit betekent dat uw gemeente de zorg van uw kind betaalt. De zorg wordt toegewezen door de gemeente waar uw kind woont. Dit gebeurt middels een toewijzingsnummer. Deze toewijzing kan via de gemeente zelf komen, maar deze kunnen we zelf ook aanvragen. In dit geval hebt u een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. Met deze verwijsbrief kunnen wij de toewijzing aanvragen bij de desbetreffende gemeente. Wij hebben een overeenkomst gesloten met de volgende gemeenten: Eersel, Bladel, Reusel-de Mierden, Bergeijk, Oirschot, Best, Eindhoven. Aan de gemeenten worden gegevens doorgegeven, benodigd voor de declaratie van de geboden zorg. Ook zullen wij, alleen daar waar nodig is en met uw toestemming, samenwerken met het basisteam Jeugdhulp in de woonplaats van de cliënt.