Individuele sessie's

Onder individuele sessie's verstaan wij persoonlijke 1-op-1 gesprekken. Deze gesprekken duren 60 minuten en vinden meestal eenmaal per twee weken plaats. Het traject begint altijd met de aanmelding. Daarna volgt een intakegesprek. Dat gesprek is bedoeld om samen uit te vinden wat er aan de hand is en wat je hoopt dat er gaat veranderen door de behandeling. Individuele sessie's kunnen worden aangevuld met online-sessie's. Therpaievormen die binnen de behandeling ingezet kunnen worden zijn;  progressiegerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie en ACT. Als de behandeling wordt afgesloten ontvangt u een vragenlijst waarin u kunt aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren. Het tarief is €100,00 euro .