NZA tarieven

Tarieven

Hieronder vind je een tarieven lijst. Hierin staan zowel tarieven voor verzekerde zorg (vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de zorgverzekeringswet) als ook tarieven voor mensen die zorg nodig hebben voor problemen die niet vallen onder de zorgverzekeringswet of mensen die wensen zelf hun behandeling te betalen.

De genoemde tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en betreffen altijd ‘directe tijd’, dat wil zeggen de tijd die je doorbrengt in contact met de mij (zowel face-to-face als ook digitaal).

In dit tarief van de NZA zit dus ook alle ‘indirecte’ tijd verstopt, dat wil zeggen de tijd die ik besteed aan jouw behandeling als we geen contact hebben (zoals het voorbereiden van het gesprek, het vastleggen van alles in het dossier, het uitzoeken van zaken) en ook het overleg dat nodig is met bv je huisarts of de POH GGZ. Verder zitten in dit tarief ook alle kosten die ik wettelijk verplicht ben om te maken om zorg te mogen verlenen (zoals het beveiligen van medische gegevens, toegang bieden tot een digitaal dossier en toegang tot ehealth) maar ook het werken aan mijn kennis door bijscholing en intervisie en supervisie door en met collega’s om mijn BIG registratie als GZ-psycholoog te behouden.

Let op!: de consulten verzekerde zorg worden door je zorgverzekeraar verrekend met je eigen risico van € 385,- (eventueel vermeerderd met je vrijwillig eigen risico voor zover nog niet verbruikt in het jaar 2022).

Consult soort: Verzekerde zorg (zorg die valt onder de zorgverzekeringswet zoals bij depressie, angststoornissen, trauma)Duur in minuten verzekerde zorgWettelijk toegestaan tarief NZA voor verzekerde zorgUitleg Indien je verzekerd bent bij CZ krijg je deze tarieven helemaal vergoed (na verrekening met het eigen risico). Indien je een zuivere restitutiepolis hebt bij een andere verzekeraar dan CZ, krijg je deze tarieven ook vergoed (na verrekening met je eigen risico). Let wel op dat je dit navraagt bij je ZV. Wanneer ze 100% vergoeden van het marktconforme tarief dan worden de NZA tarieven bedoeld. Dan heb je een zuivere restitutie polis. Wanneer je ZV de term gemiddeld gecontracteerd tarief gebruikt dan is dit een tarief dat ze zelf hebben vastgesteld en vrijwel altijd lager dan het NZA tarief. Dit is dan geen zuivere restitutie polis. Indien je een natura polis hebt bij een andere zorgverzekeraar dan vergoedt je verzekeraar een deel van het NZA tarief. Vraagt dit na bij je verzekeraar of bij mij. Meestal betaal je tussen de 25,- en 55,- per gesprek zelf, afhankelijk van je polisvoorwaarden.
Diagnostiek5 minuten 15 minuten 30 minuten 45 minuten 60 minuten 75 minuten 90 minuten 120 minuten€35,56 €61,31 €101,78 €142,31 €163,37 €199,03 €244,07 €351,55Bij diagnostiek onderzoeken we wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij je speelt. Dit zal met name het intake gesprek zijn wat een geplande duur heeft van 60 minuten en de vragenlijsten die aan je gestuurd worden en door mij geïnterpreteerd worden. Er is verzekerde tijd beschikbaar om uit te zoeken of de problematiek valt onder de zorgverzekeringswet of niet.
Behandeling5 minuten 15 minuten 30 minuten 45 minuten 60 minuten 75 minuten 90 minuten 120 minuten€27,91 €49,89 €85,16 €120,99 €143,71 €176,88 €216,11 €317,73Bij behandeling gaan we in gesprek om klachten te verminderen en je doelen te bereiken. Dit gesprek kan zowel fysiek als ook online zijn (de keuze is aan jou). Ik heb ervoor gekozen geplande tijd te declareren. Meestal zal dit een consult met 60 minuten directe tijd zijn.